🎉 Spustili sme náš nový doplnok WordPress! Stiahnuť teraz

E-commerce Nigéria: prečo expandovať do Nigérie?

Nigéria je najľudnatejšou krajinou Afriky a má obrovský potenciál pre odvetvie elektronického obchodu. Krajina má viac ako 200 miliónov obyvateľov, z ktorých veľkú časť tvoria mladí ľudia a ľudia s rastúcou strednou triedou. Táto rastúca stredná trieda má väčšiu kúpnu silu a je náchylnejšia nakupovať online ako kedykoľvek predtým. Podľa nigérijského národného štatistického úradu sa hodnota transakcií elektronického obchodu v Nigérii zvýšila z 12,5 miliardy USD v roku 2019 na 13,6 miliardy USD v roku 2020. V krajine sa hovorí mnohými rôznymi jazykmi vrátane hausa, igbo a joruba, pričom administratívnym jazykom a široko používaným komunikačným jazykom je angličtina. Keďže komunikačným jazykom je angličtina, pre zahraničné spoločnosti je jednoduché naklonovať si webové stránky Clonable a zviditeľniť sa na nich. Nigérijská doména má koncovku .com.ng alebo .ng.

Trh

Nigéria má strategickú polohu v západnej Afrike. Poskytuje tiež prístup na regionálne trhy Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). Tento trh zahŕňa viac ako 300 miliónov spotrebiteľov. To môže byť výhodné najmä pre spoločnosti, ktoré chcú expandovať do ďalších krajín regiónu.

Ekonomika

Nigéria zaznamenala v posledných rokoch priemerný rast približne 2 % ročne, čo z nej robí jednu z najrýchlejšie rastúcich afrických ekonomík. Nigérijská vláda prijala niekoľko opatrení na podporu hospodárstva vrátane investícií do infraštruktúry a daňových úľav pre podniky.

Prírodné zdroje

Nigéria má širokú škálu prírodných zdrojov vrátane ropy, plynu, nerastných surovín a poľnohospodárskej pôdy. To poskytuje príležitosti pre podniky v rôznych odvetviach, ako je ťažba ropy a plynu, baníctvo a poľnohospodárstvo.

Investičné prostredie

Nigéria prijala v posledných rokoch niekoľko opatrení na zlepšenie investičného prostredia a prilákanie zahraničných investícií. Nigérijská vláda ponúka daňové úľavy a podporuje dereguláciu v odvetviach, ako sú telekomunikácie, energetika a finančné služby.

Obyvateľstvo

Nigéria má veľký počet mladých a vzdelaných pracovníkov, vďaka čomu je krajina atraktívna pre spoločnosti, ktoré hľadajú kvalifikovaných pracovníkov. To môže byť výhodné najmä pre spoločnosti v technologickom sektore, kde sú dobre vyškolení pracovníci veľmi dôležití.

Vládna politika

Nigérijská vláda zaviedla niekoľko politík na podporu zahraničných investícií a rozvoj súkromného sektora. Patria medzi ne daňové úľavy, granty a pôžičky pre malé a stredné podniky.

Stručne povedané, ak hľadáte nové výzvy a príležitosti pre svoje podnikanie, Nigéria ponúka sľubnú destináciu, ktorú treba zvážiť. Vďaka mladému, vzdelanému obyvateľstvu, priaznivému investičnému prostrediu a prístupu na regionálne trhy existuje v tejto dynamickej krajine veľký potenciál pre rast a úspech. Na čo teda čakáte? Ponorte sa do možností a zistite, čo môže Nigéria urobiť pre vaše podnikanie!

Máte ešte otázky?

Potom vyplňte nasledujúci formulár.

Súvisiace blogy: