🎉 Spustili sme náš nový doplnok WordPress! Stiahnuť teraz

Ochrana osobných údajov

Clonable (ďalej len "spoločnosť") sa zaväzuje chrániť súkromie svojich používateľov. Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov") sú navrhnuté tak, aby vám pomohli pochopiť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame, čo robíme na ich ochranu a aby vám pomohli robiť informované rozhodnutia pri používaní našej služby. Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každú webovú lokalitu, ktorá odkazuje na tieto Zásady ochrany osobných údajov, na každú webovú lokalitu spoločnosti, ako aj na všetky údaje, ktoré môže spoločnosť zhromažďovať na partnerských a nepartnerských lokalitách.

Na účely tejto zmluvy sa "Služba" vzťahuje na službu Spoločnosti dostupnú prostredníctvom našej webovej stránky www.clonable.net (a jej preložených domén) alebo prostredníctvom našej mobilnej aplikácie. Pojmy "my", "nás" a "náš" sa vzťahujú na Spoločnosť. Pojem "vy" sa vzťahuje na vás ako používateľa Služby.

 • Povolenie
 • Používaním našej služby akceptujete naše zásady ochrany osobných údajov a podmienky používania a súhlasíte so zhromažďovaním, ukladaním, používaním a zverejňovaním vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Okrem toho používaním našich služieb na pridružených a nepripojených stránkach akceptujete zásady a postupy opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Zakaždým, keď navštívite našu webovú lokalitu alebo používate službu, a zakaždým, keď nám dobrovoľne poskytnete informácie, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vami poskytnutých informácií a súhlasíte so zasielaním e-mailov alebo iným kontaktovaním, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Bez ohľadu na to, či sa u nás zaregistrujete alebo si u nás vytvoríte účet, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetkých používateľov webovej lokality a služby.

 • Informácie, ktoré zhromažďujeme
 • Môžeme o vás zhromažďovať "neosobné údaje" aj "osobné údaje". "Neosobné informácie" zahŕňajú informácie, ktoré nie je možné použiť na vašu osobnú identifikáciu, ako sú anonymné údaje o používaní, všeobecné demografické informácie, ktoré môžeme zhromažďovať, stránky a adresy URL, na ktoré vás odkazujeme/vypúšťame, typy platforiem, vami zadané preferencie a preferencie vygenerované na základe vami zadaných údajov a počtu kliknutí. "Osobné údaje" zahŕňajú informácie, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu, napríklad vaše meno, adresu a e-mailovú adresu.

  Okrem toho môžeme sledovať aj informácie, ktoré nám poskytuje váš prehliadač alebo naša mobilná aplikácia, keď si prezeráte alebo používate službu, ako napríklad webová lokalita, z ktorej ste prišli (známa ako "odkazujúca adresa URL"), typ prehliadača, ktorý používate, zariadenie, ktoré ste použili na pripojenie k službe, čas a dátum prístupu a ďalšie informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú. Tieto informácie používame okrem iného na prevádzku Služby, na udržiavanie kvality Služby, na poskytovanie všeobecných štatistík o používaní Služby a na iné obchodné účely. Tieto informácie sledujeme pomocou súborov cookie alebo malých textových súborov obsahujúcich anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa odosielajú do prehliadača používateľa z našich serverov a ukladajú sa na pevný disk počítača používateľa. Odoslaním súboru cookie do prehliadača používateľa môžeme zhromažďovať neosobné informácie o používateľovi a sledovať jeho preferencie pri používaní našich služieb, a to na individuálnom aj súhrnnom základe. Spoločnosť môže používať trvalé súbory cookie aj súbory cookie relácie; trvalé súbory cookie zostávajú v počítači aj po ukončení relácie, kým ich neodstránite, zatiaľ čo platnosť súborov cookie relácie vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie môžete vymazať podľa pokynov v súbore pomocníka vášho internetového prehliadača. Ak sa rozhodnete zakázať súbory cookie, niektoré časti služby nemusia fungovať správne.

 • Ako používame a zdieľame informácie
 • Osobné údaje:

  Vo všeobecnosti nepredávame, neobchodujeme, neprenajímame ani nezdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami bez vášho súhlasu. Vaše Osobné údaje môžeme zdieľať s predajcami a inými dodávateľmi tretích strán, ktorí vykonávajú služby pre spoločnosť. Predajcovia a dodávatelia tretích strán, ktorých používame, budú vo všeobecnosti zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše údaje len v rozsahu potrebnom na to, aby mohli poskytovať služby, ktoré vykonávajú pre Spoločnosť. Napríklad, keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, vybavenie dodávky alebo vrátenie nákupu, súhlasíte s tým, aby sme tieto osobné údaje zhromažďovali a používali na tento konkrétny účel, a to aj ich odovzdaním našim predajcom (a ich poskytovateľom služieb), ktorí tieto služby pre Spoločnosť vykonávajú.

  Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako napríklad spracovatelia platieb, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa informácií, ktoré im musíme poskytnúť, aby sme mohli využívať ich služby. V prípade týchto poskytovateľov služieb tretích strán vám odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako budú poskytovatelia týchto služieb zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.

  Okrem toho môžeme vaše Osobné údaje zverejniť, ak to vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše Podmienky používania.

  Neosobné informácie:

  Vo všeobecnosti používame neosobné údaje, aby sme mohli zlepšovať službu a prispôsobovať používateľské prostredie. Neosobné informácie zhromažďujeme aj na sledovanie trendov a analýzu spôsobov používania služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov nijako neobmedzujú naše používanie alebo zverejňovanie neosobných informácií a vyhradzujeme si právo používať a zverejňovať takéto neosobné informácie našim partnerom, inzerentom a iným tretím stranám podľa vlastného uváženia.

 • Ako chránime informácie
 • Prijímame primerané bezpečnostné opatrenia a dodržiavame osvedčené postupy v odvetví, aby sme chránili vaše osobné údaje a zabezpečili, že k týmto osobným údajom nebude možné získať prístup, zverejniť ich, zmeniť alebo zničiť. Tieto opatrenia však nezaručujú, že k vašim informáciám nebude získaný prístup, nebudú zverejnené, zmenené alebo zničené v dôsledku porušenia týchto bezpečnostných opatrení. Používaním našej služby potvrdzujete, že rozumiete týmto rizikám a súhlasíte s nimi.

 • Vaše práva týkajúce sa používania vašich osobných údajov
 • Máte právo kedykoľvek nám zabrániť, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely. Keď používateľovi zašleme propagačnú správu prostredníctvom e-mailu, používateľ sa môže odhlásiť z ďalších propagačných správ podľa pokynov na odhlásenie uvedených v každom propagačnom e-maile. Upozorňujeme, že bez ohľadu na preferencie týkajúce sa propagácie, ktoré uvediete buď zrušením odberu, alebo odhlásením v časti Nastavenia na webovej lokalite, vám môžeme naďalej posielať administratívne e-maily vrátane napríklad pravidelných aktualizácií našich zásad ochrany osobných údajov.

 • Hosting
 • Hostiteľom našej služby je spoločnosť TransIP. Táto služba nám poskytuje hosting servera, ukladanie údajov a smerovanie siete, ktoré nám umožňujú poskytovať vám službu. Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť uložené prostredníctvom serverov spoločnosti TransIP. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním, zverejňovaním, ukladaním a používaním vašich Osobných údajov spoločnosťou TransIP v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti TransIP, ktoré sú k dispozícii na adrese tu .

 • Odkazy na iné webové stránky
 • V rámci služby môžeme poskytovať odkazy na iné webové stránky alebo aplikácie alebo ich kompatibilitu s nimi. Nie sme však zodpovední za postupy ochrany osobných údajov na týchto webových stránkach ani za informácie alebo obsah, ktorý obsahujú. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Služby. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa preto nevzťahujú na používanie webových stránok tretích strán, na ktoré sa dostanete výberom odkazu prostredníctvom našej služby. Pokiaľ máte prístup k Službe alebo ju používate prostredníctvom iných webových stránok alebo aplikácií, na váš prístup alebo používanie týchto webových stránok alebo aplikácií sa vzťahujú zásady ochrany osobných údajov týchto iných webových stránok alebo aplikácií. Odporúčame našim používateľom, aby si pred použitím iných webových stránok prečítali ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 • Veková hranica súhlasu
 • Používaním služby vyhlasujete, že máte najmenej 18 rokov.

 • Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov a naše Podmienky používania. Ak sa rozhodneme zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, uverejníme tieto zmeny na tejto stránke, aby ste vždy vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností ich zverejňujeme. Akékoľvek takéto zmeny budú účinné po vašom ďalšom prístupe a/alebo používaní služby päť (5) dní po tom, ako zmeny prvýkrát zverejníme na webovej stránke alebo vás o nich inak informujeme. Je vašou povinnosťou z času na čas skontrolovať túto webovú lokalitu, aby ste sa oboznámili s akýmikoľvek zmenami podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s akýmikoľvek zmenami, ak a keď sa takéto zmeny vykonajú v týchto zásadách ochrany osobných údajov, mali by ste ukončiť prístup na túto webovú lokalitu. Ak ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, súhlasíte s tým, aby sme vám posielali e-maily na účely oznámenia, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 • Fúzia alebo akvizícia
 • V prípade, že dôjde k obchodnej transakcii, ako je zlúčenie, akvizícia inou spoločnosťou alebo predaj celého nášho majetku alebo jeho časti, vaše osobné údaje môžu byť súčasťou prevádzaného majetku. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že k takýmto prenosom môže dôjsť a že sú povolené týmito Zásadami ochrany osobných údajov a že akýkoľvek nadobúdateľ nášho majetku môže pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Ak sa naše informačné postupy kedykoľvek v budúcnosti zmenia, zverejníme tu zmeny zásad, aby ste sa mohli odhlásiť z nových informačných postupov. Odporúčame vám, aby ste si pravidelne prezerali tieto zásady ochrany osobných údajov, ak vás zaujíma, ako sa vaše údaje používajú.

 • E-mailová komunikácia a odhlásenie z odberu
 • V prípade potreby vám budeme posielať oznámenia týkajúce sa služieb. Ak je napríklad naša služba dočasne pozastavená z dôvodu údržby alebo je vydané nové vylepšenie, ktoré ovplyvní spôsob, akým používate našu službu, môžeme vám poslať e-mail. Všeobecne platí, že tieto oznámenia, ktoré nemajú propagačný charakter, nemôžete odmietnuť. Na základe osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, s vami môžeme komunikovať v reakcii na vaše otázky s cieľom poskytnúť služby, ktoré požadujete, a spravovať váš účet. Budeme s vami komunikovať prostredníctvom e-mailu alebo živého chatu v priebehu pracovných hodín v súlade s vašimi želaniami. Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na zasielanie aktualizácií a iných propagačných oznámení. Ak si už neželáte dostávať tieto e-mailové aktualizácie, môžete sa odhlásiť z ich prijímania podľa pokynov uvedených v každej aktualizácii alebo komunikácii.

 • Kontaktovanie nás a odvolanie súhlasu
 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo postupov na tejto webovej lokalite alebo chcete odvolať svoj súhlas s ďalším zhromažďovaním, používaním alebo zverejňovaním vašich osobných údajov, kontaktujte nás zaslaním e-mailu na adresu info@clonable.net.