🎉 Spustili sme náš nový doplnok WordPress! Stiahnuť teraz

Lokalizácia: 5 faktorov, ktoré treba zohľadniť pri výbere správnych jazykov pre vaše webové stránky

Lokalizácia je v globalizovanom svete kľúčová a používanie správnych jazykov je nevyhnutné pre úspech výrobku alebo služby na konkrétnom trhu. Nejde len o preklady, ale aj o pochopenie kultúrnych nuáns a prispôsobenie sa miestnym zvyklostiam. Používanie správnych jazykov na lokalizáciu zaručuje, že vaše produkty a služby budú pochopené a ocenené na celom svete.

Obsah

Dôležitým faktorom pri výbere jazykov môže byť aj obsah vašej webovej stránky. Ak napríklad používate veľa obrázkov s textom, je dôležité vedieť, v ktorých jazykoch chcete tento text zobrazovať. Ak vaše webové sídlo pozostáva najmä z veľkého množstva textu, je dôležité zabezpečiť, aby bol obsah správne preložený a aby štýl obsahu zodpovedal kultúre a zvyklostiam cieľového publika.

Cieľ

Je dôležité vedieť, kto je vaša cieľová skupina a akým jazykom komunikuje. Musíte zohľadniť jazyk, ktorý používa vaša cieľová skupina, a pochopiť jej kultúru a zvyky. To vám pomôže určiť, ktoré jazyky sú pre vašu webovú lokalitu najdôležitejšie. Na určenie toho, ktorými jazykmi hovorí vaše cieľové publikum, môžete použiť napríklad demografické údaje, údaje z prieskumu trhu a analýzy návštevnosti webových stránok.

Geografická poloha

Dôležitá je aj geografická poloha vášho cieľového publika. Ak máte medzinárodné cieľové publikum, môže byť užitočné ponúknuť vaše webové stránky vo viacerých jazykoch. Ak máte napríklad internetový obchod zameraný na európsky trh, má zmysel ponúkať svoje webové stránky vo viacerých európskych jazykoch.

Súťaž

Dôležité je tiež zvážiť, aké jazyky používajú vaši konkurenti. Ak pôsobíte na trhu, kde sa väčšina konkurentov zameriava len na miestny trh, môže byť užitočné ponúknuť svoje webové stránky vo viacerých jazykoch, aby ste oslovili širšie publikum.

Dostupnosť prekladov

Nakoniec by ste mali zvážiť aj dostupnosť prekladov. Ak ste napríklad malá firma a nemáte prostriedky na najatie profesionálneho prekladateľa, najlepšou voľbou môže byť obmedzenie počtu ponúkaných jazykov.

Samozrejme, je potrebné zvážiť aj ďalšie faktory, ako je veľkosť krajín a regiónov (malé krajiny nemusia mať dostatočne veľký trh na to, aby ospravedlnili náklady na lokalizáciu) a náklady na dopravu (ak predávate fyzické produkty). Toto sú však niektoré z kľúčových vecí, ktoré treba mať na pamäti pri výbere jazykov, do ktorých lokalizujete svoje webové stránky.

Clonable

Clonable môže pomôcť vytvoriť a udržiavať viacjazyčné webové stránky poskytnutím viacjazyčných šablón, nástrojov na strojový preklad a možnosťou spolupráce s profesionálnymi prekladateľmi. Používaním viacjazyčných šablón môžete ušetriť čas a peniaze pri hľadaní profesionálnych prekladateľov a zachovať konzistentnú štruktúru webovej stránky. Nástroje na strojový preklad môžu pomôcť rýchlo a jednoducho preložiť obsah do iných jazykov. Spolupráca s profesionálnymi prekladateľmi zaručuje vysokokvalitné preklady, ktoré odrážajú kultúru a zvyky cieľového publika.

Máte ešte otázky?

Potom vyplňte nasledujúci formulár.

Súvisiace blogy: